"Сиела GDPR пакет" включва продукта "GDPR Справочник и защита на данните", който се обновява с изданията на "Държавен вестник", както и десктоп приложението "GDPR Помощник", което се състои от структура с 4 регистъра съгласно Общия регламент за защита на данните, както и структура "Моите документи".

"GDPR Справочник и защита на данните" се предлага и като самостоятелен продукт.
ОЩЕ...
Регистрите в "GDPR Помощник" се водят като списъци със записи, създадени от потребителите. Записът се създава чрез зареждане на динамична бланка, в която се попълва информация. Регистрите са индивидуални за всеки потребител. Потребителите виждат единствено регистрите, до които имат право на достъп. Записите в регистрите може да се преименуват, редактират и/или изтриват и да се подреждат по азбучен или по хронологичен ред. Към записите може да се прикачват файлове, които се визуализират след заглавието и датата на всеки запис. Потребителските документи може да се свалят и изтриват.

По подразбиране съществуват четири потребителски роли: администратор (admin), длъжностно лице по защита на данните (DPO), обработващ данни (user) и четец (reader):

Администраторът може да води и да чете всеки един от регистрите на останалите потребители и прикачените от тях файлове, без обаче да ги редактира/изтрива.

Длъжностното лице по подразбиране има достъп до всички регистри на всички потребители и всички качени от потребителите файлове, без никакви права да води регистър, да качва файлове или да редактира съществуващи записи в регистри и/или файлове.

Обработващият данни може да води всеки регистър, но може да вижда само записите в регистрите, които самият той води, и качените единствено от него файлове.

Четецът е ограничена версия на длъжностното лице - няма достъп до всички документи и регистри.

Клиентът има право на пет потребителски имена/потребителя.

За всеки потребител се инсталира на работното му място сертификат, който гарантира криптиране на информацията, попълвана в регистрите или съдържаща се в прикачените файлове. Файловете може да се декриптират единствено чрез сертификатите и само и единствено от клиента. По тази причина клиентът трябва да пази сертификатите и да помни паролите си. Най-важното е да се пази главният сертификат, който се инсталира за самата фирма/клиент, както и сертификатът, който се прикачва към ролята "администратор".

Структурата GDPR Справочник съдържа указания, становища и насоки на националните и международните органи в областта на защита на данните, както и примерни образци на документи, изисквани от Комисията за защита на личните данни. В структурата на GDPR Справочник детайлно и разбираемо са описани процедури, свързани с Регламента, както и формуляри, попълвани от лицата, които работят с лични данни.

Софтуерът "Сиела GDPR пакет" е създаден по повод Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 27 април 2016 година) и включва европейската и национална правна рамка.

"Сиела GDPR Справочник" включва

Нормативна уредба на България Образци на заявления и бланки Право на ЕС и държавите членки Международни актове Решения, становища, насоки на КЗЛД Съдебна практика Стратегически документи и указания Актове на Европейския комитет по защита на данните

"Сиела GDPR Помощник" включва

Регистър на администратора Регистър на исканията
на субекти

Регистър на обработващ
лични данни
Регистър на нарушенията
на сигурността
+
Структура
"Моите документи"

Основни принципи на Регламента

Основни принципи на Регламента

Права на субектите на лични данни

Право на възражение срещу обработката Право на изтриване Право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни Право на ограничаване на обработването Право на преносимост на данните Право на оттегляне на съгласието

Шест причини да поръчате и ползвате "Сиела GDPR Пакет":

Онлайн консултант относно Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. Помощник във воденето на регистри Готови бланки и формуляри за всички процедури Различни нива на достъп до обработваните данни Лесно и прегледно създаване на записи в регистрите съгласно GDPR Систематизиране и структуриране на документите

Поръчайте от тук
(въведете Вашите данни)
Прочетох и се съгласявам с Политиката за поверителност на "Сиела Норма"
За повече информация: тел. 02 90 300 00, email ciela@ciela.com
Продукт на "Сиела Норма" АД, гр. София, бул. "Владимир Вазов" 9
37 години на пазара на правно-информационни системи Над 100 разработени софтуерни продукти за всички сфери на икономиката Над 1000 автономни решения, разработени по конкретно задание 37 години дългосрочно партньорство с лоялни клиенти
ISO 9001:2015 ISO 27001:2013 ISO 20000-1:2018