ПОРЪЧАЙ: онлайн по телефона по имейл дистрибутори в офиса ни


Сиела Инфо

- Съдържа обобщена информацията за 93% от бизнеса в България
- Близо 5 милиона отчети за последните 12 години са събрани и анализирани
- Пълна история на промените в досиетата на юридическите лица
- Икономическото дефиниране по КИД 2008 кодове за предмет на дейност, по която се отчитат годишни обороти
- Лесна идентификация на "свързани лица" - собственици, мажоритарни акционери, управляващи и др.
- Откриване на субекти по търговските им марки или стари наименования, правни форми, вкл. и при изписване на латиница

Свържете се с нас
(за въпроси, поръчки, коментари)
Прочетох и се съгласявам с Политиката за поверителност на "Сиела Норма"


Основни характеристики
Поръчка на подбрани извадки от бизнес бази данни и специализирани според нуждите на клиента
Интегрирана и актуална информация от всички официални източници
Ежедневен консолидиран регистър за оценка на кредитния рейтинг
Пълна история на промените в бизнес историята на юридическите лица в България
Пълна и максимално достоверна информация за бизнеса
Търсене по избрани критерии, водещо до стотици аналитични и сравнителни показатели с лесен експорт
Зона на възможностите

МИКРОИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ

ФИНАНСОВИ АНАЛИЗИ

МАРКЕТИНГОВИ АНАЛИЗИ
Изготвяме бази данни по поръчка за
Мнения на клиенти
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus maximus diam metus, at rhoncus diam mollis et. Иван Драганов, "Виваком"
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus maximus diam metus, at rhoncus diam mollis et. Петя Петрова, "Кока-Кола България"
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus maximus diam metus, at rhoncus diam mollis et. инж. Константин Василев, "Асарел Медет"
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus maximus diam metus, at rhoncus diam mollis et. д-р Стоил Страхиев, V МБАЛ
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus maximus diam metus, at rhoncus diam mollis et. Иво Големанов, Министерство на икономиката
ISO 9001:2015 ISO 27001:2013 ISO 20000-1:2018