Сиела Норми Увеличи
Закупувайки този продукт, получавате абонамент за интернет достъп до него.

Сиела Норми

Сиела Норми е предпочитаната правно-информационна система за юристи, управленски персонал, служители в държавна и общинска администрация. Продуктът традиционно се използва и от потребители, които работят с нормативни документи.

More details

270,00 лв. без ДДС

324,00 лв. с ДДС

 • 1 година

Тази комбинация не се предлага.

Добави в списъка с желания

Подробна информация

Сиела Норми е справочно (правно) информационна система, която най-често се ползва от юристи, управленски персонал, служители в държавна и общинска администрация, както и всеки друг потребител, чиято дейност изисква познаване и работа с нормативни документи.

Сиела Норми е справочно (правно) информационна система, предоставяща достъп до актуалното българско законодателство. Системата се актуализира след всеки брой на Държавен вестник. За постигане на точността и коректността на консолидираните текстове на нормативните актове се прави четворна проверка.
С продукта ни работят: Министерства, държавни агенции, комисии, общини, фирми, адвокати и адвокатски кантори, съдилища.

Защо ни избират потребителите? Защото като организация, Сиела Норма има повече от 20 г. опит в тази дейност и защото предлагаме в деня на обнародване на Държавен вестник, консолидираните текстове на нормативните актове, които се изменят. Защото предлагаме необходимото на потребителите ни съдържание и функционалност.


Какво предлагаме като съдържание?

  • Нормативни актове – Кодекси, закони, укази, постановления, правилници, наредби, инструкции, тарифи, методики и др. – действащи и отменени, стари редакции на целите документи към всеки един момент и редакции на отделните елементи (членове, алинеи, точки, приложения). Хипервръзки между документите.
  • Законопроекти и стенограми на Народното събрание. Хипервръзки към източника на документа, страницата на народното събрание, и към цитираната нормативна уредба.
  • Обществени консултации (проекти на нормативни актове, включително Наредби, Правилници). Възможност да се информирате за готвените изменения в нормативната уредба, преди да бъдат обнародвани в Държавен вестник.
  • Ведомствени актове на министерствата, кореспонденция на Министерство на финансите, Национален осигурителен институт, Национална агенция за приходите, актове на Столичен общински съвет, други министерства и ведомства.
  • Класификация на документите според органа издал документа. За по-лесна работа с документите издавани от един орган.
  • Класификация на документите според принадлежността им по правни отрасли, юридическа структура на документите. За по-лесна работа с документите от един правен отрасъл.
  • Модул Срокове. Кратки анотации на срокове дефинирани в нормативната уредба и възможност да се визуализират под формата на календар. Общ календар на сроковете и тематични календари, включително и Църковен календар.
  • Статии и анотации на статии по правни проблеми.
  • Библиография на издавана правна литература.
  • Множество речници - Речник на легалните дефиниции, Английско-български юридически речник, Римско право - речник на основните термини, Терминологичен юридически речник.

Какво получавате като функционалност?


Някои от по-важните функционалности, използвани при работа от нашите потребители са:

  • Модерен интерфейс с възможност за смяна на стила. Възможност да настроите размер и шрифт на текста, разположение на бутони за работа с приложението.
  • Функционалности за работа с нормативен документ – Избор на редакция; Сравнение на редакции; Изглед с предишна редакция; Класификатор по структура; Карта на документа.
  • Функционалност за следене за изменения в нормативен документ и сигнализиране за настъпила промяна.
  • Стари редакции на нормативните актове и на всеки отделен член.
  • Календар със сроковете, посочени в законодателството и възможност за автоматично напомняне при стартиране на приложението
  • Експортиране на текстовете в Word или PDF формат.
  • Евристично търсене – текстово търсене с функционалност, отразяваща желанието на потребителите да търсят по начина по който търсят с Google.
  • Различни видове търсения, специфични за продукта – разширено търсене по различни критерии; контролирано търсене чрез абревиатури на документи; търсене в списък от документи; търсене в отворен документ.
  • Хипервръзки и препратки между документи.
  • Работа с потребителска структура - създаване на структури и подредба с избрани от потребителя документи.
  • Потребителски бележки към документите. Възможност за добавяне на напомняне към бележките.
  • История – на отваряните документи и направените търсения. За да може да се върнете към вече отваряни документи или извършени от вас търсения.
  • Копиране и разпечатване на цели документи и отделни маркирани текстове от тях.
  • Актовете влизащи и излизащи от сила за периода време, през който не е отваряна системата.
  • Функционалности за работа с наличните речници.ВидеоПотребители, които купиха този продукт, купиха също:

3 други продукта в същата категория: