Искове за несъстоятелност Увеличи
Закупувайки този продукт, получавате абонамент за интернет достъп до него.

Искове за несъстоятелност

Структурирана информация в екселски файл и едновременно HTML таблица за  всички постъпили искови молби за обявяване на процедура по несъстоятелност на територията на страната.

More details

1400,00 лв. без ДДС

1680,00 лв. с ДДС

 • Еднократно
 • Абонамент за 1 година

Тази комбинация не се предлага.

Добави в списъка с желания

Подробна информация

Данните съдържат следните полета:

 • Кой подава исковата молба
 • Булстат или ЕИК (единния икономически код) на молителя
 • В кое съдилище.
 • На коя дата е подадено искането.
 • Булстат или ЕИК (единния икономически код) на фирмата (или субекта най-общо) на когото се иска несъстоятелност
 • Наименование на фирмата, страната по иска
 • Принадлежност по регистрация – Търговски регистър, Булстат или нерегистрирано в България чуждестранно лице.
 • Развитие на иска, дата на завеждане на делото (отразява се и Търговския регистър, така че развитието в последствие е проследимо през стандартната програма)
 • Дата на оттегляне на молбата или определението за отказ.
 • Краткосрочна ликвидност за бърза оценка на длъжника.

Ценообразуване

 • Еднократно получаване на пълна история на искове за несъстоятелност и развитието в исторически план на започнатите процедури по несъстоятелност (2008 г. до днес) - 1400 лв. без ДДС
 • Абонаментен период 1 г. с всекидневна актуализация – 2500 лв. без ДДС