Сиела Инфо Увеличи
Закупувайки този продукт, получавате абонамент за интернет достъп до него.

Сиела Инфо

Интегрирани информационни системи - Групата от продукти Сиела Инфо регистри съдържа актуална и историческа информация за всички фирми и лица с регистрации в България.

More details

860,00 лв. без ДДС

1032,00 лв. с ДДС

 • 1 година

Тази комбинация не се предлага.

Добави в списъка с желания

Подробна информация

"Сиела Норма" разполага с база данни за над 2 564 000 фирми и регистърни субекти, като за много от тях се съхранява информация още от годината на създаването им. Базата съдържа данни за годишните финансови отчети от 2008 г. досега на над 920 000 фирми и други субекти, както и частично данни от 2003 г. Към месец юни 2020 г. са обработени над 4 885 000 ГФО. За сравнение, обработените годишни финансови отчети към месец септември 2022 г. са над 5 862 000.

 

Сиела Инфо съдържа информация от Търговски регистър, регистър Булстат, НИС Делфи (исторически справки за произход на първоначалната собственост), ДДС регистри, регистър на НОИ за персонала, социално и здравно осигурените лица, финансови и отчетни данни за последните 7 години за всички търговци и субекти с стопанска дейност, длъжници към НАП, фирми срещу които има искове за несъстоятелност или тече такава процедура.

Сиела Инфо извежда информация от всички източници, съдържащи се в нея, като по този начин гарантира достоверност и пълнота на търсената информация. Същевременно базите данни обменят информация помежду си и допълват търсената информация, ако липсва в конкретно избран от потребителя регистър.

 

Чрез програмата се:

 • получава информация за актуалното състояние на всяка компания и свързаност на всички собственици и управляващи до търсеното от потребителя ниво;

 • извличат финансови данни, даващи възможност за анализ и оценка на икономическото състояние и кредитния риск на всяка фирма отчела дейност с приходи за последните години.

 • получава достъп до пълни адресни и контактни данни за провеждане на маркетингови изследвания.

 • предоставя възможност за оценка на рисковия профил на дадена компания, въз основа на промяна в икономически и трудови параметри и подадени искове за несъстоятелност.

 • дава възможност за изготвяне на справки и бази с подбрани от потребителя практически неограничен брой параметри. 

Предимства  на Сиела  Инфо

 • Винаги актуална информация за лицата, осъществяващи стопанска дейност на територията на Република България часове след вписването им в регистрите и месеци преди публикуването в ДВ и бюлетините на държавните институции;

 • Актуална информация относно действащите търговски фирми, включително свързани юридически и физически лица;

 • История на фирмите от регистрацията им;

 • Актуална и много по-пълна от първоизточника информация за вписванията в Търговския регистър;

 • Възможност за създаване на собствени списъци с актуалните данни на действащи фирми, селектирани по точно определен признак вид, предмет на дейност, големина на предприятията, по населено място, брой служители регистрирани в НОИ и др;

 • Възможност да се изследват потребителски списъци с фирми или физически лица, динамичен анализ на съотвествията с последваща възможност за извличане в файлове на пълната информация за търсените, чрез потребителски списъчни заявки фирми, организации или лица;

Единствено Сиела Инфо:

 • съдържа историческите данни за всеки търговец от началото на неговата ДДС регистрация.
 • се отразява Всяко ново вписване в Търговския регистър в пълния си обем.
 • Въз основа на уникалната си база данни Сиела Инфо предлага анализ в посочени от клиента икономически, географски или юридически области, както и във времеви диапазони.
 • Съдържа база данни с финансови показатели, към момента данните за над 516 хил. фирми за последните години или от годината на създаването им. Обработени са над 2 007 хил. отчета и за приходите, разходите и балансови отчети.
 • Ежедневна актуализация

 

 Потребители, които купиха този продукт, купиха също: