Промо Сиела Инфо Увеличи
Закупувайки този продукт, получавате абонамент за интернет достъп до него.

Сиела Инфо

Интегрирани информационни системи - Групата от продукти Сиела Инфо регистри съдържа актуална и историческа информация за всички фирми и лица с регистрации в България.

More details

750,50 лв. без ДДС

900,60 лв. с ДДС

-5%

790,00 лв.

 • 1 година

Тази комбинация не се предлага.

Добави в списъка с желания

Подробна информация

Сиела Инфо съдържа информация от Търговски регистър, регистър Булстат, НИС Делфи (исторически справки за произход на първоначалната собственост), ДДС регистри, регистър на НОИ за персонала, социално и здравно осигурените лица, финансови и отчетни данни за последните 7 години за всички търговци и субекти с стопанска дейност, длъжници към НАП, фирми срещу които има искове за несъстоятелност или тече такава процедура.

Сиела Инфо извежда информация от всички източници, съдържащи се в нея, като по този начин гарантира достоверност и пълнота на търсената информация. Същевременно базите данни обменят информация помежду си и допълват търсената информация, ако липсва в конкретно избран от потребителя регистър.

Чрез програмата се:

 • получава информация за актуалното състояние на всяка компания и свързаност на всички собственици и управляващи до търсеното от потребителя ниво;

 • извличат финансови данни, даващи възможност за анализ и оценка на икономическото състояние и кредитния риск на всяка фирма отчела дейност с приходи за последните години.

 • получава достъп до пълни адресни и контактни данни за провеждане на маркетингови изследвания.

 • предоставя възможност за оценка на рисковия профил на дадена компания, въз основа на промяна в икономически и трудови параметри и подадени искове за несъстоятелност.

 • дава възможност за изготвяне на справки и бази с подбрани от потребителя практически неограничен брой параметри. 

Предимства  на Сиела  Инфо

 • Винаги актуална информация за лицата, осъществяващи стопанска дейност на територията на Република България часове след вписването им в регистрите и месеци преди публикуването в ДВ и бюлетините на държавните институции;

 • Актуална информация относно действащите търговски фирми, включително свързани юридически и физически лица;

 • История на фирмите от регистрацията им;

 • Актуална и много по-пълна от първоизточника информация за вписванията в Търговския регистър;

 • Възможност за създаване на собствени списъци с актуалните данни на действащи фирми, селектирани по точно определен признак вид, предмет на дейност, големина на предприятията, по населено място, брой служители регистрирани в НОИ и др;

 • Възможност да се изследват потребителски списъци с фирми или физически лица, динамичен анализ на съотвествията с последваща възможност за извличане в файлове на пълната информация за търсените, чрез потребителски списъчни заявки фирми, организации или лица;

Единствено Сиела Инфо:

 • съдържа историческите данни за всеки търговец от началото на неговата ДДС регистрация.
 • се отразява Всяко ново вписване в Търговския регистър в пълния си обем.
 • Въз основа на уникалната си база данни Сиела Инфо предлага анализ в посочени от клиента икономически, географски или юридически области, както и във времеви диапазони.
 • Съдържа база данни с финансови показатели, към момента данните за над 516 хил. фирми за последните години или от годината на създаването им. Обработени са над 2 007 хил. отчета и за приходите, разходите и балансови отчети.
 • Ежедневна актуализация

 

 Потребители, които купиха този продукт, купиха също: