Сиела Здравеопазване Увеличи
Закупувайки този продукт, получавате абонамент за интернет достъп до него.

Сиела Здравеопазване

Сиела Здравеопазване е правно-информационен професионален справочник, източник на актуална и удобно систематизирана информация за здравния сектор. Програмата е разработена специално за нуждите на професионалистите в здравния сектор.

More details

230,00 лв. без ДДС

276,00 лв. с ДДС

  • 1 година

Тази комбинация не се предлага.

Добави в списъка с желания

Подробна информация

НОРМАТИВНА УРЕДБА - Конституция на Република България, кодекси, закони, постановления, правилници, наредби, медицински стандарти, методики, инструкции, рамкови договори, тарифи, други. Цялата актуална, необходима част от българското законодателство, която регулира обществените отношения в здравеопазването, актуализирана в деня на обнародване в ДВ.
МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ АКТОВЕ - договори, спогодби, конвенции и други.
ЕВРОЗДРАВЕОПАЗВАНЕ - актове на ЕС: регламенти, директиви, решения, препоръки и други. Съдържа актове от вторичното право на ЕС.
ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ - заповеди, инструкции, важни методически указания, ръководства, писма, разяснения, критерии, правила, методи, доклади, планове, устави, етични кодекси, методики, правилници и др., издавани от Министерство на здравеопазването, Национална здравноосигурителна каса, Изпълнителна агенция по лекарствата, Изпълнителна агенция по трансплантация, Изпълнителна агенция "Медицински одит", Министерство на финансите, Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на труда и социалната политика и съсловните организации.
ПРОЦЕДУРИ – актуални и последователни юридически описания на изискванията, етапите и действията по осъществяване на процедурите в здравеопазването.
БЛАНКИ – актуален формуляр за всяка ситуация. Всички необходими бланки за всяко лице, работещо в сферата на здравеопазването. Образците и формулярите са с опции за попълване, разпечатване, редактиране и подписване с електронен подпис - за да обменяте важна информация по електронен път.
ПРОГРАМИ И СТРАТЕГИИ - национални програми, концепции, стратегии, планове за действие към стратегиите, насоки и др.
АМЕРИКАНСКА СЪДЕБНА ПРАКТИКА НА ВЪРХОВЕН СЪД НА САЩ И ПРАКТИКА НА ЩАТСКИТЕ СЪДИЛИЩА – подбрани са хиляди значими съдебни решения, от които могат да бъдат взети примери и идеи за развитието на здравното и фармацевтично законодателство. Делата са по съществени проблеми и са систематизирани тематично на фармацевтични и медицински продукти, професионално поведение, медицинска небрежност, информирано съгласие, застраховка професионална отговорност, съдебна медицина, защита на репутация и др.
КОМЕНТАРИ И АНАЛИЗИ - авторски материали на известни експерти, доказани професионалисти в областта.
ПОЛЕЗНИ КАЛКУЛАТОРИ – изчислителни бланки с вградени контроли, с които медицинските лица бързо и лесно могат да изчислят ИТМ, термин, изчислителен график, платежно нареждане здравно осигуряване, календар работни и почивни дни и др.
ТЕМАТИЧЕН КЛАСИФИКАТОР - съдържа подструктури, които представляват обособени справочници по всички медицински специалности, в които можете да откриете:
Публикации от експрти и медицински специалисти. Отправни точки за оценка на трайно намалената работоспособност на вида и степента на увреждане в проценти за различните заболявания. Европейски ръководства. Клинични пътеки. Специализирани и високоспецализирани медицински дейности по специалности. Многообразие от различни изисквания, методи, процедури и алгоритми относно дейността на медицинските специалисти. Информация относно условията за сключване на договор по КП, диагностично – лечебен алгоритъм за различните заболявания, изисквания за задължителната медицинска апаратура и оборудване в лечебните заведения, документиране на дейностите, необходими специалисти за изпълнение на КП и др.
СПИСЪЦИ И РЕГИСТРИ – структурата съдържа всички актуални регистри на лекари, лекари по дентална медицина, магистър-фармацевти, лечебни заведения, служби по трудова медицина, разрешените за употреба лекарствени продукти, търговци и производители, търговци на едро с активни вещества, медицински изделия и др.
РЕЧНИЦИ - Речник на юридическите термини в здравеопазването; Речник на кодовете на МКБ 10; Речник на добавките в храните.
СПРАВОЧНИК, който съдържа богата справочна и статистическа информация, подбрана от различни източници, относно регистрираните заболявания в страната, структурата на населението, международни конгреси и конференции, международни бази с медицинска информация, полезни линкове на български и международни организации и др.
АКЦЕНТИ В СЪДЪРЖАНИЕТО – важни новини относно измененията и прилагането на нормативните актове, други промени и актуализации на продукта, новопубликувани статии, новини от сферата на здравеопазването.

СИЕЛА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПУБЛИКАЦИЯ - ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА

Сиела Здравеопазване съдържа два вида професионална информация – правна и медицинска. Продуктът цели, постигане на изключително висока добавена стойност, която да оказва значителен благотворен ефект върху информираността на различните експерти и медицински специалисти, и висок принос за развитие на отрасъл здравеопазване. Ние искаме да привлечем вас, неговите потребители, като активни участници и ползватели на правна и професионална, специализирана, медицинска, електронна библиотека. Подобно партньорство би имало значителна полза относно информираността на всички потребители. Едно търсене в електронната библиотека улеснява достъпа до съществена, специализирана информация за осигуряване на надеждно и качествено здравеопазване.
Предоставяме възможност за публикации на нашите клиенти – дисертации и други научни трудове, статии, юридически становища по важни за отрасъла въпроси, коментари, доклади, анализи, проучвания, открития, изследвания, новости и нови методи и техники, които да бъдат общодостъпни за всеки потребител на продукта.
Чрез правно - консултантската си функция и публикации от изявени специалисти в своята област, Сиела Здравеопазване е незаменим професионален източник на информация, използван в практиката на всички медицински лица и експерти. Ние се стремим да насърчим споделянето на опита и добрите практики между професионалисти. Нека заедно да продължим развитието на здравеопазването в България.


Функционалности:
1. Бързо и удобно търсене по релевантност на зададената фраза, за да получите най-адекватните резултати веднага.
2. Избор и сравнение на редакция на нормативен акт, за да следите актуалното законодателство, но и да имате достъп до предишните редакции на всеки нормативен акт. Така сте информирани за всяка промяна.
1. Изчислителни модули, с които без затруднение ще автоматизирате процесите.
2. Хипервръзки и препратки между документите, което ви спестява много време и реално ви подсигурява целия набор от свързани документи, за да изпълните дадена процедура или да решите казуса си.
3. Възможност за следене на измененията на актовете. С този инструмент вие сами слагате аларма към интересен за вас конкретен закон, алинея, точка или подзаконов акт.
4. Експорт на документи в PDF и Word формат е един безценен и лесен метод за редактиране, цитиране или просто за копиране на нужна информация в малък обем.
5. Бланки – всички необходими образци и формуляри са с опции за попълване, разпечатване, редактиране и подписване с електронен подпис - за да обменяте важна информация по електронен път.
6. Линкове към Интернет, с които имате бърз достъп до много специализирани източници, което ви спестява търсенето на случаен принцип и ви предпазва от възможността да пропуснете нещо важно.

За повече информация относно съдържанието на продукта и условията за публикуване на авторски материали: emilia.spasova@ciela.com
Емилия Спасова – Ръководител Сиела Здравеопазване
Телефон: 02 90 300 34; 0897 623 931Потребители, които купиха този продукт, купиха също:

4 други продукта в същата категория: