Сиела Счетоводство Увеличи
Закупувайки този продукт, получавате абонамент за интернет достъп до него.

Сиела Счетоводство

Сиела Счетоводство e експертна правно-информационна система, която съдържа информация за одитори, счетоводители, финансисти, данъчни консултанти, консултанти по осигуряване, икономисти, държавни служители, мениджъри и други специалисти, които проявяват интерес към счетоводството.

More details

290,00 лв. без ДДС

348,00 лв. с ДДС

  • 1 година

Тази комбинация не се предлага.

Добави в списъка с желания

Подробна информация

НОВО: Изчислителни модули. Калкулаторите са с функционалности съобразени с нормативния регламент. Вградените контроли не допускат грешно попълване на формите, автоматизират процеса на изготвянето им и следят за съответствието между нормативната база и информацията попълвана от потребителя. Клиентите ни имат възможност да запазват записите на централизиран сървър, като разполагат с тях винаги и отвсякъде. Налична е и опцията за прехвърляне на данни в pdf формат на формулярите, за да можете да съхранявате документите локално на Вашия компютър. С новото решение имате възможност и за трансфер на данни от вече попълвани бланки в нови.

Сиела Счетоводство съдържа всички нормативни актове в областта на счетоводството, данъчното облагане, трудовото право и социалното осигуряване. Програмата дава лесен и бърз достъп до всички Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, до консолидираните версии на МСС и МСФО, Международни стандарти на върховните одитни институции , както и до всички инструкции, официални указания, заповеди, становища, писма и разяснения на МФ, НАП, НОИ, МТСП и др. за правилното прилагане на нормативните актове. В правно-информационната система Сиела Счетоводство се намират авторски коментари по актуалното законодателство от водещи експерти. В схематичен и структуриран вид програмата подрежда всички процедури в областта на счетоводството, данъчното облагане, трудовото и осигурителното право.

Информацията е класифицирана и систематизирана в структури, подредени в логическа последователност с цел най-лесна достъпност. Отделните класификатори я обобщават по различни показатели и критерии:

  • Тематично в класификатор по теми – обхваща фирмено счетоводство, бюджетно счетоводство, данъчно облагане и данъчен процес, трудово право и осигуряване, банки и банкова дейност, търговия и търговски сделки.
  • Според издателя в класификатор по органи – МФ, НАП, НОИ, МТСП и др.
  • Според вида и в класификатор по типове – счетоводни стандарти, финансово-счетоводен анализ, коментари, процедури, изчислителни модули, бланки, ведомствени практики и др.

Предимства на СИЕЛА СЧЕТОВОДСТВО

Програмата съдържа:

  • Бланки – първични и вторични счетоводни документи и регистри, чието предназначение е основно да стандартизират документооборота във фирмите, както и да улеснят счетоводителите, които го поддържат. Голяма част от бланките са автоматизирани. 
  • Изчислителни модули – автоматизирани бланки, чиито функции са съобразени с нормативния регламент. Дават възможност за бързо и лесно изчисляване на хонорари по различните видове договори. Бързо пресмятане на осигурителни вноски по трудови възнаграждения, обезщетения, лихви и др. Вградените контроли не допускат грешно попълване на формулярите, автоматизират процеса на изготвянето им и следят за съответствието между нормативната база и информацията попълвана от потребителя. 
  • Данъчен и осигурителен календар. 
  • Статистическа и справочна информация.
  • Авторски коментари по актуалното законодателство от водещи специалисти;

ЕЛЕКТРОННА СЧЕТОВОДНА БИБЛИОТЕКА


Сиела Счетоводство и Сиела Евросчетоводител са електронни счетоводни библиотеки, в които след редакция, всеки потребител има възможност да публикува свои коментари и статии. Чрез правно - консултантската си функция и публикации от изявени експерти в своята област, Сиела Счетоводство е незаменим източник на професионална информация, използвана в практиката на всички експерти. Ние се стремим да насърчим споделянето на опит и добри практики между професионалисти. В тази връзка, софтуерът, които предлагаме, играе роля за събирането и обединяването на знания и добрите практики, както на национално, така и на международно ниво.


Ако искате да публикуваме ваш коментар, статия, анализ или друг материал по счетоводни, данъчни, трудови и осигурителни въпроси, моля пишете на:
emilia.spasova@ciela.com
Емилия Спасова – Ръководител Сиела Счетоводство
Телефон: 02 90 300 34; 0897 623 931Потребители, които купиха този продукт, купиха също:

4 други продукта в същата категория: