Сиела Строител Увеличи
Закупувайки този продукт, получавате абонамент за интернет достъп до него.

Сиела Строител

Сиела Строител е специализиран правно-информационен софтуер. Продуктът е незаменим юридически помощник със своите над 15 000 документа в областта на проектирането, строителството и устройството на територията.

More details

330,00 лв. без ДДС

396,00 лв. с ДДС

 • 1 година

Тази комбинация не се предлага.

Добави в списъка с желания

Подробна информация

Продуктът се актуализира след всеки брой на Държавен вестник. Съдържа пълна информация за действащата към момента в България обща нормативна база - закони, наредби, правилници, методики, тарифи, инструкции, касаещи регламентацията в проектирането, строителството и устройството на територията. Специално място е отделено на актовете, издадени от държавни ведомства и общински съвети в цялата страна, свързани с устройството на територията, кадастър, регулация на строителството, данъци и такси. Актуалните текстове на основните закони, касаещи строителния бранш - ЗУТ, Закон за геодезията и картографията, ЗКИР, ЗУЧК и много други са налични и в превод на английски език. В програмата може да откриете актовете на европейското законодателство, където са достъпни актуалните Директиви и Регламенти на Европейския съюз. Голяма ценност представлява и богатият архив от отменени строителни норми, който дава възможност за бърза справка със законодателството в бранша през последните сто години.

Безценна за всеки проектант е голямата колекция от норми и правила за проектиране, правила за извършване и приемане на СМР и разходни норми /УСН и ТНС/. Централно място е отделено на най-новото в българската строителна практика - въвеждането на конструктивната система Еврокодове.

Известни юристи и опитни инженери публикуват в „Сиела Строител“ статии и коментари по актуални въпроси, свързани с промени на нормативната база и тълкуване на законови постановки.

Ведомствената практика на МРРБ, ДНСК, МОСВ и АГКК, до която имат достъп клиентите на продукта, включва стотици указателни писма, заповеди и становища, свързани с дейността на различни дирекции от състава на регулаторните органи, в т.ч. и становища по прилагане на различни законови разпоредби, групирани по години от 2000 г. до днес.

Много полезна е и кореспонденцията и становищата по различни въпроси на професионалните организации на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и на строителите (КСБ).

Потребителят може лесно да навигира в съдържанието, търсачката е изключително прецизна и точна, разнообразието на нормативни и поднормативни документи няма аналог. Всички актове в базата са свързани помежду си с хипервръзки за справка и сравнение на редакции във всеки един момент. Продуктът поддържа и богат архив от отменени закони и наредби, остарели норми и правила за проектиране и други, обхващащи период от 60-70 години.

Предимства на СИЕЛА СТРОИТЕЛ

Програмата осигурява:

 • достъп до най-богатата база данни от актове и норми - повече от 15 000 документа;

 • актуализация своевременно с всяка извършена промянав нормативната уредба, касаеща проектирането, строителството и устройството на територията;

 • синхронна връзка с европейското законодателство;

 • лесно търсене и удобен интерфейс;

 • актуалната държавна и общинска нормативна уредба;

 • норми и правила за проектиране; разходни норми;

 • писма на МРРБ и ДНСК;

 • процедури, бланки и формуляри;

 • европейски директиви;

 • английски преводи на български норми;

 • коментари, статии и анализи;

 • архивни актове.

ВидеоПотребители, които купиха този продукт, купиха също:

4 други продукта в същата категория: