Профил на Купувача Увеличи
Закупувайки този продукт, получавате абонамент за интернет достъп до него.

Профил на Купувача

Профил на купувача е търговското наименование на специално създадено софтуерно приложение – уеб портал – информационна система за обществени поръчки, достъпна на www.profilnakupuvacha.com.

 

More details

180,00 лв. без ДДС

216,00 лв. с ДДС

Тази комбинация не се предлага.

Добави в списъка с желания

Подробна информация

Профил на купувача е софтуерна система, реализирана като web приложение на
адрес: www.profilnakupuvacha.com.
Забележка: Активацията на продукта се извършва в работно време от оператор на Сиела Норма

 

Възложители по чл. 5 от новия Закон за обществените поръчки (обн. ДВ бр. 13 от 16 февруари 2016 г., в сила от 15 април 2016 г.) са длъжни да поддържат профил на купувача, който представлява обособена част от тяхната електронна страница или от друг интернет адрес, за който е осигурена публичност.
• Генерира хипервръзка, която възложителят вгражда на собствената си интернет страница.
• Осигурява публичност на електронни документи по чл. 42 и сл. от новия Закон за обществените поръчки.
• Удостоверява датата на всеки публикуван документ чрез внедрена тайм стамп функция.
• Възложителят може да индивидуализира своя профил на купувача чрез изобразяване на собствено лого, наименование, контактна информация.
• Позволява взаимна информираност, прозрачност и контрол в случай че възложителят поддържа профил на купувача с помощта на негови служители.
www.profilnakupuvacha.com - интернет адрес, който осигурява публичност на електронни документи по чл. 42 от Закона за обществените поръчки.

 

Предимства на Профил на купувача
1. Гарантира спазване на всички нормативни изисквания към "Профил на купувача", влезли в сила от 15.04.2016 г;
2. Безплатно ползване на внедрена тайм стамп функция, която се осигурява т.нар. сертификат за време и гарантира достоверна дата на публикуваните електронни документи;
3. Възможност за избор на абонаментен план в зависимост от потребностите на възложителя;
4. Обучение за ползване на софтуерната уеб услуга;
5. Сървърно място под наем и хостинг пространство, където се съхранява базата му с данни;
6. Консултация и отдалечена техническа поддръжка;
7. Бекъп на базата данни на всеки 24 часа;
8. Своевременна актуалност на продукта при промяна на нормативната уредба.
9. Ново! Система за уведомяване за изтичане на срокове по конкретни процедури.